Arvot 

Kotisivu
Arvot
Historiikki
Johtokunta
Jäsenyys
Kuukauden reseptit
Tietosuojaseloste
Yhteystiedot

 

Maa- ja kotitalousnaisten arvot

MENESTYMINEN

Yrittäjyys

  •  Maaseudun asukkailla on  riittävä toimeentulo mm. yrittäjyyden kautta

Laadukas elintarvikeketju

  •  Toimimme osana elintarvikeketjua alkutuotannosta kuluttajaan saakka

Osaava kuluttaja

  •  Olemalla tiedostava ja osaava kuluttaja teemme arvojemme mukaisia valintoja hankkiessamme tavaroita ja palveluita 

YHTEISÖLLISYYS

Perhe

  •  Perhe ja sen hyvinvointi on edelleenkin koko yhteiskunnan  hyvinvoinnin perusta.

Ihmisten välinen yhteistyö

  •  Ihminen yhdessä toisten kanssa on aina enemmän kuin yksin.   Maaseudun ihmisten yhteistyö kanavoituu mm. järjestötoiminnan kautta.

OPPIMINEN

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen

  •  Ihmisen kyky oppia koko elämänsä ajan, on hänen vahvuutensa  alati   muuttuvassa   maailmassa. Neuvontajärjestönä olemme  tukemassa maaseudun ihmisiä  mm. neuvonnan ja koulutuksen keinoin.

YMPÄRISTÖ

Luonnon ja elinympäristön tasapaino

  •  Maaseudun ihmiset ja maatalous ovat kiinteässä  vuorovaikutuksessa luonnon ja maiseman kanssa pitäen niistä huolta.