vilja

Mukaan toimin­taan

Jäseniksi ovat terve­tul­leita kaikki maaseu­tu­hen­ki­set ihmi­set suku­puo­leen katso­matta.

Jäsenhinnat ja ‑edut

Yhdistyksen perus­jä­sen

19 € / vuosi (ProAgrian osuus 7 €, oman yhd. osuus 12 €), etuna alen­nuk­sia tietyistä ProAgrian tapah­tu­mista

Henkilöjäsen

(aiempi nimi yrit­tä­jä­jä­sen) 43 € / vuosi (ProAgrian osuus 35 €, oman yhd. osuus 8 €), etuja perus­jä­se­nen alen­nus­ten lisäksi kirjau­tu­malla netti­si­vuille Jäsenedut.fi

Yrittäjäjäsen

Eli maati­lan tai muun maaseu­tu­yri­tyk­sen omis­taja, haltija tai vilje­lijä 108 € / vuosi (ProAgrian osuus 100 €, oman yhd. osuus 8 €)

Yritysjäsen

Eli yhtiö­muo­toi­nen (oy, ay, osk.) maatila tai maaseu­tu­yri­tys. Yritys maksaa jäsen­mak­sun 208 € / vuosi (ProAgrian osuus 200 €, oman yhd. osuus 8 €)

Ammatillisia etuja ja tapah­tu­mia yritys- ja yrit­tä­jä­jä­se­nille:

 • Jäsenetu ‑5 % ProAgria Länsi-Suomen jäse­ne­tu­pal­ve­luista vuonna 2023:
  • EU-tukihakuneuvonta
  • Maatilan tulos­a­na­lyysi
  • Budjetointi
  • Kasvintuotannon talous­a­na­lyysi
  • Viljelysuunnittelu
  • Tilipalvelut
  • Kasvinsuojelututkinto (pl. sähköi­nen ks-tutkinto)
 • ProAgrian ammat­ti­kir­jat ‑20 %
 • Kumppaniedut: Eurofinns, Seilab, Etra, Terveystalo, KVVY
 • Messulippu ProAgrian tapah­tu­miin KoneAgriaan 2023 ja Farmariin 2024
 • Uutiskirje 4 krt/vuosi
 • Teema-asiakaslehti 2 krt/vuosi (digi­lehti)
 • Yrittäjäjäsenwebinaarit
 • Huippuosaajatapaamiset messuilla KoneAgria 2023 ja Farmari 2024
 • Vuosittainen valta­kun­nal­li­nen päät­tä­jä­ta­paa­mi­nen verkossa marras­kuu 2023
 • Vuoden yrit­tä­jä­jä­se­nen valinta sekä Maaseudun Puolesta –kunnia­mai­ninta (vuosit­tai­nen)
 • Lisäetuja löydät kirjau­tu­malla sivus­tolle Jäsenedut.fi

Maksamalla jäsen­mak­sun tuet myös paikal­lista toimin­taamme.
Jos haluat liit­tyä jäse­neksi, muut­taa jäse­nyys­la­jin tai irti­sa­noa jäse­nyy­den niin otat­han yhteyttä puheen­joh­ta­jaamme Eija Tuomolaan puh: 050 342 6630.

Lisää infoa jäse­nyy­destä ProAgria.fi jäse­nyys ja ProAgria.fi Länsi-Suomen jäse­nyys

Tietosuojaseloste